غیر فعال کردن آنتی ویروس

غیر فعال کردن آنتی ویروس

پیش از غیر فعال کردن آنتی ویروس باید دقت کنیم آیا واقعا نیازی به این کار است؟باید گفت که در بعضی از مواقع که فعال بودن آنتی ویروس باعث ...

ادامه مطلب