انواع پلاتر

انواع پلاتر ها و مزایا معایبشان

پلاتر دقیقاً مانند چاپگر است اما به ندرت در چاپ و فتوکپی یافت می شود. چرا پلاترها همانند چاپگر معمولی هستند؟ زیرا اگر به عملکردها و نحو...

ادامه مطلب